Poseidon Danışmanlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim ŞirketiFaktoring Hukuku

Faktoring Şirketleri Çekli Ya Da Açık Hesap Faturalı Alacaklarınızı Tahsil Eder, Size Şirketinize Belli Aralıklarla Rapor Sunar Müşterilerinizin Ödemeleri Ve Durumları Hakkında Bilgiler Verir Geç Ödemelerde Oluşacak Vade Farklarını Hesaplayıp Müşterinizden Direkt Tahsil Eder.Böylece Sizde Tahsilat Ve Diğer İşlerle Uğraşacağınıza İşinize Konsantre Olup Verimi Arttırabilirsiniz.

Faktoring, temel ve önşart olan alt yapısı “alacağın ferileri ile birlikte temliki” ne dayanır.B konu Borçlar kanununun 162. ila 174. maddelerinde düzenlenmiştir.Bu maddeler Türkiye’de faktoringi mümkün kılmaktadır.

Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu sektörün hukuki yapısının alt yapısını oluşturmaktadır.Ancak, TC.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, sektör faaliyetlerinin hukuki alt yapıya kavuşturulması amacı ile 90 sayılı KHK’da değişiklik hazırlayarak, Bakanlar Kurulunun onayı ile ilk yasal düzenlemeyi, 1994’te hazırlamıştır.Diğer, başka konularla birlikte, KHK ülkemizde ilk defa bir yasal belgede faktoringin ilk tanımını vermektedir. “Faturaya veya mal veya hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenmek ve alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlamak.”Daha geniş bir tanım ile, mal satan ve ya hizmet arzeden ticari işletmelerin yurt içine veya dışına yapacakları kredili satışlardan kaynaklanan kısa vadeli senede bağlı alacak haklarının, factor veya factoring şirketi adı verilen finansal kuruluşlar tarafından satın alınması temeline dayanan bir faaliyettir.Hukuki anlamda factor, mal satımı ve/veya hizmet arzı ile uğraşan firmaların bu satışları sonucu doğan veya doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşı peşin ödemelerde bulunarak finansman sağlayan, aynı anda firmalarda idari, ticari ve mali konularda verilen hizmetler karşılığı faiz, komisyon ve ücrete hak kazanan kişi veya kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

Firmaların üretimlerini artırma çabaları, daha fazla ham madde, ekipman ve işgücü gereksinimini ortaya çıkarmakta, bunların temini ise firmaların cari aktiflerinden sağladığı nakde dayanmaktadır.Firmalar üretimlerini piyasa arzederek satmakta, alacaklarını zamanında tahsil edebilirlerse ürünlerini nakde dönüştürebilmektedirler.Firmalar, üretimden satışa kadar aşamaları kontrol altında tutabilseler de, denetimleri dışında kalan en önemli sorun alacakların tahsilidir.Alacakların geç ödenmesi veya firmalara nakit akımını aksatmakta, bu da firmalar yönünden istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.Bu itibarla, finans dünyasına yeni bir boyut getiren faktoring, nakit akışına doğrudan müdahale ederek, olabilecek zamanlama ve kopukluk sorunlarının önemli ölçüde ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.
Poseidon Danışmanlık Hizmetleri Ve Ticaret Anonim Şirketi


Poseidon Dış Ticaret Ve Uluslar Arası Alanda Faaliyet Gösteren Bir Ticaret Ve Danışmanlık Şirketidir.

Şirketimiz Daha Çok Ortadoğu’da, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Suriye’de İş Ortakları Sayesinde Geniş Müşteri Ve Ticaret Potansiyeline Sahiptir.

Avrupa’da Başta Almanya İngiltere Olmak Üzere İtalya, Makedonya, Bosna Ve Arnavutluk’ta Ticaret Alanında İş Yaptığımız Ülkelerindeki Sektörlerinde Önde Gelen Uzmanlaşmış Şirketlerle İş Birlikteliğimiz Uzun Yıllardan Bu Yana Devam Ettiğinden Önemli Güçlü Güvenilir Bir Ticaret Ağımız Bulunmaktadır.

Poseidon Dış Ticaret Tüm Dünyada İthalat Ve İhracat Hizmetlerinize Danışmanlık Hizmeti Vermek Dışında, Hammadde, Demir Çelik, Hurda, İşlenmiş Gıda, Kimyevi Ürünler, İnşaat Malzemeleri vb. Bir Çok Alanda Şirket Olarak Dış Ticaret İşlemlerini Kendisi Gerçekleştirmektedir.

Poseidon, Yurt İçinde ve Yurtdışında Ürünlerinize En Doğru Ve En Hızlı Şekilde En İyi Fiyatla Değerlendirebilmeniz İçin Uluslararası İş Ortaklarıyla Size Güvenilir Hizmeti Vermeye Amaçlamaktadır.

Poseidon Danışmanlık Hizmeti Olarak Şirketlerinize Hukuki ve Ticari Danışmanlığın Yanında Şirket Satın Alımları ve Birleşmelerinde Potansiyel Müşteri Bulma ve Finansman Sağlama Hizmeti Vermektedir.

Şirketimiz Yurt İçinde ve Yurt Dışında Projelerinize Kredi ve Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Vermektedir.

Şirketimiz Kuruluşundan İtibaren Sürekli Geliştirilebilir ve Sürdürülebilir Müşteri Memnuniyeti İlkesiyle Çalışmalarını Sürdürmektedir.

Müşteri Merkezli Kazandırma İlkesi İle Hareket Eden Firmamız Her Geçen Gün Birikim Ve Tecrübelerini Bu İlkeye Bağlı Kalarak Geliştirmektedir. Bu Bağlamda Özgün Projeler Oluşturmak Gayretini Sürdürmektedir.


Tüm Kurumsal İhtiyaçlarınız İçin Lütfen Bizimle İrtibata Geçiniz.

İLETİŞİM: www.poseidonturk.com - info@poseidonturk.com
Tel: 0216 550 67 13 - Faks: 0216 550 67 14 - Gsm: 0533 553 01 00

Hizmetlerimiz Ve ÇözümlerimizPoseidon Türk Olarak Devamı
Poseidon Türk Olarak Devamı
Poseidon Türk Olarak DevamıDANIŞMANLIK VE HUKUK HİZMETLERİMİZ
Poseidon Dış Ticaret Ve Uluslar Arası Alanda Faaliyet Gösteren Bir Ticaret Ve Danışmanlık Şirketidir

Copyright © 2015 ajansumut.com WEB SİTESİNDE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ -*- TELEFON: 0216 467 74 00 - 0532 264 37 61